NGÀY HỘI KHUI HEO ĐẤT

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, liên đội trường Tiểu học Bình Mỹ tổ chức ngày hội khui heo đất nhằm hỗ trợ học bổng cho học sinh.

 

IMG_20200626_054536

 

 

IMG_20200626_054534

 

 

IMG_20200626_054532

 

IMG_20200626_054529