HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ, GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND, NGƯT
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MỸ
——-
 

 

DANH SÁCH

Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,

“Nhà giáo Ưu tú” năm 2019

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

TT Học hàm, học vị hoặc ông/bà Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
(3) (4) (5)
1. Nguyễn Thị Hồng  Giáo viên, Trường Tiểu học Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 

File: TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN