ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MỸ KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2020 – 2022

Thực hiện kế hoạch số 90-KH/ĐU, ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022. Nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ 2017 – 2020 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 08 tháng 01 năm 2020 chi bộ Trường Tiểu học Bình Mỹ đã tổ chức đại hội.

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Vũ – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Trường Tiểu học Bình Mỹ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9