THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018 – 2019

 

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MỸ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 123/TB-TH Bình Mỹ, ngày 20 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

 

  1. Đối tượng tuyển sinh:

-Tuyển hết số trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012) kể cả thường trú và tạm trú dài hạn trên địa bàn xã vào học lớp 1 tại trường.

-Trẻ trong độ tuổi sinh năm 2011, năm 2010 và trẻ khuyết tật độ tuổi từ năm 2008 đến năm 2011 nếu chưa ra lớp.

-Đối với trẻ ngoài địa bàn: trường chỉ nhận con CBCC đang công tác trong các cơ quan nhà nước có trụ sở đặt tại địa phương trường đóng.

2.Thủ tục chiêu sinh :

  1. Một giấy khai sinh hợp lệ (bản sao)

2.Một đơn xin vào học lớp 1 (theo mẫu của nhà trường)

3.Sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy tạm trú tất cả đều pho to và mang theo bản chính để đối chiếu (trả lại ngay sau khi đối chiếu)

4.Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Mẫu giáo.

  1. Phiếu theo dõi, đánh giá sự phát triển cá nhân trẻ 5 tuổi.

3.Thời gian và địa điểm đăng ký:

  1. a) Thời gian:

Từ ngày 02/7/2018 đến 13/7/2017 thu nhận đơn xin nhập học lớp 1 diện thường trú và tạm trú dài hạn (có giấy báo gọi nhập học của UBND xã);

Buổi sáng làm việc: từ  07 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

b)Địa điểm: Tại Trường Tiểu học Bình Mỹ từ thứ hai đến chủ nhật.

Lưu ý:  +Không nhận giấy khai sinh photo công chứng.

            +Thời gian học sinh lớp 1 năm học 2018-2019 tập trung về trường để xếp lớp mới là buổi sáng ngày 09/8/2018.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-UBND xã Bình Mỹ;
-Phụ huynh học sinh;
-HĐSP trường;
-Lưu: VT. Lê Thị Hải
 

 

File word: Thông báo tuyển sinh lớp 1