THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

PHÒNG GD VÀ ĐT BẮC TÂN UYÊN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MỸ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số 85/TB-TH                                                        Bình Mỹ, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

1. Đối tượng tuyển sinh:

    -Tuyển hết số trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013) kể cả thường trú và tạm trú dài hạn trên địa bàn xã vào học lớp 1 tại trường.

    -Trẻ trong độ tuổi sinh năm 2011, năm 2012 và trẻ khuyết tật độ tuổi từ năm 2009 đến năm 2012 nếu chưa ra lớp.

    – Đối với trẻ ngoài địa bàn: trường chỉ nhận con CBCC đang công tác trong các cơ quan nhà nước có trụ sở đặt tại địa phương trường đóng.

2. Thủ tục chiêu sinh :

     1. Một giấy khai sinh hợp lệ (bản sao hoặc photo công chứng)

     2.Một đơn xin vào học lớp 1 (theo mẫu của nhà trường)

     3.Sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy tạm trú tất cả đều pho to và mang theo bản chính để đối chiếu (trả lại ngay sau khi đối chiếu)

     4.Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Mẫu giáo.

     5. Phiếu theo dõi, đánh giá sự phát triển cá nhân trẻ 5 tuổi.

3. Thời gian và địa điểm đăng ký:

 a) Thời gian:

    Từ ngày 01/7/2019 đến 12/7/2019 thu nhận đơn xin nhập học lớp 1 diện thường trú và tạm trú dài hạn (có giấy báo gọi nhập học của UBND xã);

    Từ ngày 13/7/2019 đến 17/7/2019  thu nhận đơn xin nhập học lớp 1 diện nhập cư, tạm trú phát sinh trên địa bàn xã Bình Mỹ.

    Buổi sáng làm việc: từ  07 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

b) Địa điểm: Tại Trường Tiểu học Bình Mỹ từ thứ hai đến chủ nhật.

    Lưu ý: Thời gian học sinh lớp 1 năm học 2019-2020 tập trung về trường để xếp lớp mới là buổi sáng ngày 12/8/2019.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-UBND xã Bình Mỹ;  
-Phụ huynh học sinh;  
-HĐSP trường;  
-Lưu: VT. Lê Thị Hải