HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MỸ NĂM HỌC 2018 -2019

Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2018, Trường Tiểu học Bình Mỹ đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 – 2019.  Nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học 2017 -2018 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Hội nghị được nghe báo cáo về kết quả thực hiện của đơn vị năm học 2017 – 2018 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019; Thông qua nội quy, quy chế dân chủ cơ sở , quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2018 – 2019. Báo cáo công khai thu chi trong nhà trường. Báo cáo của ban thanh tra nhân dân năm học cũ và phương hướng nhiệm vụ năm học mới…
Sau các báo cáo là phần tham luận đầy trách nhiệm của các thành viên tham dự Hội nghị về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt  nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. 
Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Một số hình ảnh hội nghị:

42723579_2156134828002813_3010231355293302784_n

42919114_2261275604092153_3037260907336957952_n

 

42907324_933961456812769_3075430655358664704_n

 

42816398_494705934340424_1536605269759361024_n

 

 

 

 

42893250_1827228627373969_5382058209068449792_n