STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

2913/QĐ-BGDĐT

23/08/2016

BGDĐT: Quyết định Ban hành chương trình bồi dưỡng Cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

2

2912/QĐ-BGDĐT

23/08/2016

BGDĐT: Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng Cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

3

1957/BHXH-QLT

01/01/2016

Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH,BHYT,BHNT kể từ ngày 01/01/2016

4

19/KH-UBND

05/04/2016

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020

5

582/QĐ-BGDĐT

05/05/2017

Danh mục Danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực GDĐT hết hiệu lực một phần và toàn bộ năm 2016